Calamiliteitenplan

Het bestuur van ‘t Patronaat is bij wet verantwoordelijk voor de veiligheid van de medewerkers en bezoekers van het gemeenschapshuis.  Daarnaast is iedere medewerker verantwoordelijk voor de veiligheid binnen gemeenschapshuis en haar gasten.

Het calamiteitenplan voorziet in een algemene procedure tot hulpverlening. Een kopie van het calamiteitenplan is op de locatie duidelijk zichtbaar en op meerdere goed bereikbare plaatsen opgehangen. Bij een calamiteit dienen de instructies van de vrijwilligers te worden opgevolgd.


De ontruimingsroutes zijn duidelijk weergegeven in alle zalen. De routes zijn aangeduid met groene pijlen. Tevens zijn de routes duidelijk zichtbaar d.m.v. verlichte pictogrammen.
In het pand bevinden zich op belangrijke plaatsen met duidelijke aanduidingen brandhaspels en brandblussers die regelmatig worden gecontroleerd op hun goede werking.
Onze vrijwilligers worden jaarlijks geïnstrueerd over het calamiteitenplan en eventuele veranderingen of verbeteringen. Verder wordt met regelmaat geoefend op de uitvoering ervan.