Historie Zeelst

Gebied Zeelst.

Het gebied van de voormalige gemeente Zeelst viel samen met dat van het voormalige statendorp, gelegen in het Kwartier van Kempenland. Oorspronkelijk was Zeelst een hertogdorp. Het dorp Zeelst bestaat al in de tijd van Karel de Grote, rond het jaar 750. Oorspronkelijk was Zeelst een hertogdorp. Op 5 juni 1559 kocht François Schotelmans de hoge, middelbare en lage heerlijkheid Zeelst in pand. In 1560 verwierf hij ook die van Veldhoven en Zonderwijk. Na zijn dood in november 1561 kwam Zeelst in december 1561 aan zijn halfbroer, Adriaan van Etten. In september 1562 verkocht deze Zeelst aan Roelof van Eyck, die ook Veldhoven en Blaarthem in bezit kreeg. De pandheerlijkheid bleef tot 1613 bestaan en werd daarna mogelijk onder bepaalde voorwaarden tot 1658 gecontinueerd. De voormalige gemeente werd in 1810 gevormd door afscheiding van Veldhoven en Blaarthem. Per 1 mei 1921 ging die gemeente op in de nieuwe gemeente Veldhoven.
Bron:regionaal hystorisch centrum Eindhoven

Historie 't Patronaat

‘t Patronaat

Aan de Blaarthemseweg nummer 18 staat ’t Patronaat. Het huidige gebouw kende van 1933 tot 1944 een fraaie voorganger naar een ontwerp van architect J. Vervest. In de oorlog hadden de Duitsers ’t Patronaat in gebruik als werkplaats voor diverse doeleinden. Begin september 1944 vlak voor de aftocht bliezen de Duitsers het gebouw op.

Na de oorlog is 't Patronaat door en op kosten van de inwoners van Zeelst herbouwd. In 2002 werd het gebouw met subsidie van de gemeente en voor een deel met eigen middelen gerenoveerd en uitgebreid.

't Patronaat Copyright 2023